Privacy

Installatiebedrijf Smolenaers, gevestigd aan Koekoeksweg 5, 6005 NG te Weert NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Installatiebedrijf Smolenaers
Koekoeksweg 5,
6005 NG,
Weert NL,
31 0495 – 524 590
https://installatiebedrijfsmolenaers.nl

Installatiebedrijf Smolenaers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Klant contactgegevens in mijn boekhoudprogramma.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer wanneer je klant bent en diensten afneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

One website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@installatiebedrijfsmolenaers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Installatiebedrijf Smolenaers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het versturen van facturen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Installatiebedrijf Smolenaers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Installatiebedrijf Smolenaers volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee zijn producten en diensten worden afgestemd op jouw behoefte.
 • Installatiebedrijf Smolenaers verwerkt ook persoonsgegevens als hun hier wettelijk toe verplicht worden, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Het bijhouden van klantgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Installatiebedrijf Smolenaers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Installatiebedrijf Smolenaers) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Installatiebedrijf Smolenaers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@installatiebedrijfsmolenaers.nl.

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, project e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.Dit is nodig voor garantie voorwaarden en eventuele toekomstige schade afhandelingen. Maar ook voor klant onderhoud en onderzoek.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.Dit is nodig voor analysedoeleinden en website functionaliteiten.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomstZolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar.Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Installatiebedrijf Smolenaers deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om hetzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Type dienstNaam verwerkerDoel verwerkingJurisdictieWelke gegevens
Data AnalyseGoogle AnalyticsVerbeteren van onze website, analyse- en marketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag en IP adres
CommunicatieEmailCommunicatiedoeleindenNederlandEmailadres en contactgegevens
Email & HostingHein MaasHosting van onze website en emailNederlandLog gegevens
BoekhoudingNaam boekhouderBoekhoudingNederlandPersonalia, contact- en werk gerelateerde gegevens.
WebsiteHein MaasOnderhoud van onze websiteNederlandLog gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Installatiebedrijf Smolenaers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Installatiebedrijf Smolenaers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele Cookies:
CookieAanbiederFunctieBewaartermijn
Local storageinstallatiebedrijfsmolenaers.nlEr worden website gegevens lokaal opgeslagen in de browser van de gebruiker. Zodat deze content niet telkens geladen hoeft te worden wanneer deze gebruiker de website weer bezoekt.Wanneer de gebruiker zijn browser cache leeg maakt.
CookieConsentinstallatiebedrijfsmolenaers.nlSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 Jaar
wordpress_test_cookieinstallatiebedrijfsmolenaers.nlGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.Session
Analytische cookies:
CookieAanbiederFunctieBewaartermijn
_gaGoogle AnalyticsAnalytische cookie die websitebezoek meet2 jaar
_gidGoogle AnalyticsWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden24 uur
_gatGoogle AnalyticsWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragenSession
_galiGoogle AnalyticsVerbeterde link toeschrijving om In-page verkeer te meten30 seconden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Smolenaers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@installatiebedrijfsmolenaers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Installatiebedrijf Smolenaers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Installatiebedrijf Smolenaers

Installatiebedrijf Smolenaers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@installatiebedrijfsmolenaers.nl. Uiteraard gaan wij niet alles verklappen want dan maken we het kwaadwillende wel erg makkelijk maar je kan er vanuit gaan dat wij op en top beveiligd zijn.

Webhosting

Derde Partijen

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hein Maas – Freelance UI/UX Designer, deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hein Maas – Freelance UI/UX Designer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hein Maas – Freelance UI/UX Designer is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het uitvoeren van onze diensten

Wij maken gebruik van een offline boekhoud en facturatie programma welke voldoende afgeschermd zijn van de buitenwereld in een veilige omgeving.

Voor het verbeteren van onze diensten en/of website

Wij gebruiken software van andere partijen om ons internet verkeer mee te monitoren. Hiervoor gebruiken wij onder andere Google Analytics, waar wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over de privacy verwerking van Google Analytics vind je in de Privacy Policy van Google Inc.

Alle andere partijen

Boekhouder en eventuele werknemers/ingehuurde hulp. Met deze mensen hebben wij ook een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Onze Diensten
U kunt bij ons terecht voor uw
Badkamer, Zinkwerken, CV Ketel, Ventilatie, Duurzame Energie, Vloerverwarming, Warmtepomp en Gasleidingen.